0


મેન્ટલ ક્લોકમેન્ટલ ક્લોક એક એવી ટેકનીક છે કે જેનો ઉપયોગ કરીને તમે એલાર્મ વગર ચાહો ત્યારે આસાનીથી ઉઠી શકો છો.આ ટેકનીકનો જયારે તમે ઉપયોગ કરો છો ત્યારે તમે જેટલા વાગે સવારે ઉઠવા માંગો છો તે સમયે તમારું અર્ધજાગ્રત મન તમને જાગ્રત અવસ્થામાં આપોઆપ લાવી દે છે અને તમે જયારે ઉઠો છો ત્યારે બિલકુલ રીલેક્સ્ડ અને ફ્રેશ ફીલ કરી શકો છો.તો મિત્રો આવો આ ટેકનીક જોઈએ.......

Download PDF (200 kb)
                     Download Link -2

Post a Comment

 
Top