0
બ્રુસ લી ની સોનેરી શિખામણ (ભાગ - 1)
બ્રુસ લી ની સોનેરી શિખામણ (ભાગ - 1)

બ્રુસ લી એક એવી પ્રખ્યાત હસ્તી છે જેને કોઈ ઓળખાણની જરૂર નથી . તેમણે પશ્ચિમ જગતમાં માર્શલ આર્ટને લોકપ્રિય બનાવ્યું . મ...

Read more »

0
રેતીના કિલ્લા
રેતીના કિલ્લા

     ઉનાળાની એક સમી સાંજે હું દરિયા કિનારે લટાર મારી રહ્યો હતો ત્યાં મારી નજર બે સુંદર બાળકો પર પડી . એક છોકરો અને એ...

Read more »
 
 
Top